Zoek

Lid worden

Wilt u structureel invulling geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid in de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk vanuit een ondernemersnetwerk? Stichting De Waaier biedt daarvoor praktische en organisatorische ondersteuning.

Voor € 200, = per jaar wordt u lid van ons Maatschappelijk Betrokken Ondernemers Platform (MBO-platform). Wij verzorgen voor onze leden een nieuwjaarsreceptie en de uitreiking van de Bronzen Waaier aan de meest maatschappelijk betrokken ondernemer in het netwerk. Daarnaast meerdere malen per jaar een platformbijeenkomst, de landelijke NL DOET-dagen en een jaarlijks matchevenement (De Beursvloer of De MatchMarkt). Als lid kunt u gastheer zijn van de platformbijeenkomsten. Daarnaast benaderen wij u eenmaal per jaar met de vraag te investeren in een vereniging of stichting in de regio groot Alkmaar. Uw bijdrage is kosteloos en altijd gebaseerd op uw zakelijke capaciteiten, interesses en vakmanschap.


Deel deze pagina: FacebookLinkedInTwitter

De Waaier wordt ondersteund door:

Stichting De Waaier
Postbus 315
1800 AH Alkmaar
072 511 06 01
06 12 62 08 23
info@de-waaier.nl