CONTACT
Zoek

Historie

Stichting De Waaier vindt haar oorsprong in Alkmaar. In 2002 ging een aantal ondernemers het gesprek aan met gemeente Alkmaar omdat zij hun maatschappelijke betrokkenheid directer en concreter wilden vormgeven. In april 2003 leidde dit tot de oprichting van de ‘Stichting voor Bedrijf en Samenleving’. Onder de bezielende leiding van manager Renée Rademacher is een platform opgericht van Maatschappelijk Betrokken Ondernemers. Een jaar later kreeg de stichting haar huidige naam: De Waaier. In 2009 volgde Peter Valbracht Renee Rademacher op als manager.

Founders

Het MBO-platform is een ontmoetingsplaats voor en door bedrijven en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een podium van 245 leden. De bedrijven die bij de oprichting waren betrokken zijn: Rabobank Alkmaar e.o., Univé Verzekeringen, Woonwaard, Hogeschool Inholland, WNK Bedrijven en de Schuurman Groep.

Regionale focus

Aanvankelijk werkte De Waaier binnen de grenzen van de gemeente Alkmaar. In 2006 sloot gemeente Heerhugowaard zich aan, in 2008 gevolgd door gemeente Langedijk. Deze drie gemeenten subsidiëren deels het werk van De Waaier. Deze heeft er de afgelopen jaren voor gekozen om haar diensten te verlenen in de regio Groot-Alkmaar. De actieve focus van De Waaier ligt in de HAL-gemeenten. De Waaier reageert echter ook op verzoeken van buitne de grenzen van de HAL-gemeenten. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is met name succesvol wanneer het regionaal wordt georganiseerd. Ondernemers voelen zich betrokken bij de directe omgeving en willen juist binnen die regio een bijdrage leveren.

Bestuur en medewerkers

Stichting De Waaier kent een 7-koppig bestuur. De bestuursleden zijn afkomstig van verschillende organisaties en instellingen uit de regio. De bestuursleden zijn werkzaam in het bedrijfsleven, zorg en onderwijs.

De werkzaamheden van De Waaier worden uitgevoerd door vier parttime medewerkers en een vrijwilliger (samen 2,7 fte).

Sociaal Aandeelhouder

Bedrijven kunnen via Stichting De Waaier hun maatschappelijke betrokkenheid vormgeven op een wijze die bij hun bedrijfsvisie past. Meedoen kan op verschillende manieren: eenmalig, als lid van het platform, als donateur, sponsor of partner. Bij iedere 'trede' zegt De Waaier meer tegenprestaties toe.  Wordt een bedrijf lid van De Waaier dan zegt het toe om minimaal een keer per jaar iets te geven aan de regio. De ondernemers zetten zich vooral in met hun vakkennis, materialen en vrijwilligersuren van medewerkers. Zo vervullen zij de vraag van de maatschappelijke organisaties. Ieder bedrijf steunt binnen de eigen mogelijkheden een project dat aansluit bij de bedrijfsvisie. Meestal alleen, soms in samenwerking met andere bedrijven/ondernemers.

Een eigen onderkomen

Sinds mei 2011 is De Waaier gevestigd in een pand aan De Laat 25 in Alkmaar.

Daar ontvangen we ondernemers en maatschappelijke organisaties, informeren en adviseren we hen over MBO, bemiddelen en monitoren we matches.

 


Deel deze pagina: FacebookLinkedInTwitter

De Waaier wordt ondersteund door:

Stichting De Waaier
Laat 25
1811 EB ALKMAAR
072 511 06 01
06 10 77 33 42
info@de-waaier.nl