Zoek

Visie

Maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo) zorgt voor meer maatschappelijke samenhang in en ontwikkeling van een regio. In de visie van De Waaier willen ondernemers meestal graag maatschappelijk betrokken ondernemen, maar hebben ze daarvoor weinig tijd. Wanneer ondernemers daarmee geholpen worden, kunnen ze vaker ‘iets betekenen voor maatschappelijke organisaties’.

Helpt De Waaier bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties elkaar te ontmoeten en samen projecten uit te voeren, dan levert zij een actieve bijdrage aan meer maatschappelijke samenhang en ontwikkeling van de regio groot Alkmaar. 

Missie

De Waaier is ‘makelaar in maatschappelijk betrokken ondernemen’ en ziet het als haar opdracht de maatschappelijke samenhang en ontwikkeling in de regio groot Alkmaar te stimuleren. Daarnaast heeft De Waaier de ambitie de bewustwording over maatschappelijk betrokken ondernemen te vergroten bij bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Ambitie 2020

Met nog meer aandacht voor de kwaliteit van de maatschappelijke organisaties (o.a. oog voor continuïteit) mag de inzet van De Waaier in 2020 leiden tot 1.000 uitgevoerde matches met een marktwaarde van 1 miljoen euro. Dit levert een grotere sociale cohesie en een geluksgevoel op voor eenieder met De Waaier samenwerkt. Hiermee wil De Waaier een voorbeeld zijn voor Nederland.
 

Ambitie 2016

  1. Betere zichtbaarheid
  2. Meer matches realiseren met meer aandacht voor hun kwaliteit
  3. Financieel draagvlak verbeteren

Deel deze pagina: FacebookLinkedInTwitter

De Waaier wordt ondersteund door:

Stichting De Waaier
Postbus 315
1800 AH Alkmaar
072 511 06 01
06 12 62 08 23
info@de-waaier.nl