CONTACT
Zoek

Hoe De Waaier aan haar missie werkt

De Waaier werkt aan meer maatschappelijke cohesie en ontwikkeling in de regio groot Alkmaar. De Waaier doet dat door de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van bedrijven op verschillende manieren bij elkaar te brengen:

  1. De Waaier bemiddelt één op één tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties via persoonlijk contact.
  2. Vraag en aanbod kunnen ook geplaatst worden op www.de-waaier.nl. Partijen kunnen rechtstreeks met elkaar in contact treden voor het sluiten van een match. Bezoekers wordt gevraagd om vraag en aanbod uit te zetten in hun eigen netwerk, wij noemen dit ‘uitwaaieren’.
  3. De Beursvloer is een tweejaarlijks terugkerend evenement waar plaatselijke ondernemers, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden elkaar ontmoeten om contacten en matches tot stand te brengen.
  4. De MatchMarkt is een markt in de sfeer van Koningsdag waar maatschappelijke  hun vragen kenbaar maken aan ondernemers en overheden, met als doel het tot stand brengen van contacten en matches. De MatchMarkt wordt georganiseerd in het jaar dat er geen Beursvloer plaatsvindt. 
  5. Tijdens NL DOET, Nederlands grootste vrijwilligersactie van het Oranje Fonds, coördineert Stichting De Waaier jaarlijks een groot aantal projecten voor ondernemers.
  6. Tot slot zet De Waaier haar communicatiemiddelen in om de bekendheid en betekenis van maatschappelijk betrokken ondernemen te vergroten in de regio groot Alkmaar.

De Waaier biedt een platform aan maatschappelijk betrokken ondernemers die zich aan de doelstelling van De Waaier hebben verbonden.  Dit is een ondernemersnetwerk dat bereid is projecten op te pakken voor maatschappelijke organisaties. Om bij te dragen aan de verbinding tussen deze ondernemers, organiseert De Waaier ieder jaar een Nieuwjaarsreceptie, de uitreiking van De Bronzen Waaier tijdens het Bronzen Waaier Diner en vier netwerkbijeenkomsten met een thema. Vanuit dit platform van maatschappelijk betrokken ondernemers worden jaarlijks ruim 600 matches voor maatschappelijke organisaties uitgevoerd.


Deel deze pagina: FacebookLinkedInTwitter

De Waaier wordt ondersteund door:

Stichting De Waaier
Laat 25
1811 EB ALKMAAR
072 511 06 01
06 10 77 33 42
info@de-waaier.nl