CONTACT
Zoek

De Waaier heeft de ANBI-status

Stichting De Waaier is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor betalen wij geen successierecht of schenkingsrecht over eventuele erfenissen en schenkingen. Uw bijdrage is dus volledig inzetbaar. De Waaier bemiddelt alleen matches in natura. Echter, omdat De Waaier is aangemerkt als ANBI door de Belastingdienst, kan een donateur giften van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Mocht u meer informatie wensen hierover, neemt u dan contact op met 072 511 06 01 of e-mail: info@de-waaier.nl

Hieronder treft u alle relevante informatie aan, zoals die door Belastingdienst per 1 januari 2014 verplicht is gesteld. 


1. Naam organisatie

Stichting De Waaier

 

2. RSIN nummer

RSIN nummer: 8052 03 989

KvK nummer: 37106672

 

3. Internet adres

www.de-waaier.nl

 

4. Contact

Postadres

Postbus 315, 1800 AH Alkmaar

 

Bezoekadres

Laat 25, 1811 EB Alkmaar

 

Email: info@de-waaier.nl

 

5. Doelstelling

Het doel van Stichting De Waaier is om contacten en matches tot stand te brengen tussen ondernemers en maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties in de regio en zo de maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie en regionale ontwikkeling te vergroten. Als intermediair zorgt Stichting De Waaier dat vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.  

Vanuit het maatschappelijke veld bestaan er behoeftes. Er is vraag naar de inzet van vrijwilligers, er is behoefte aan expertise, men heeft belang bij het beschikbaar stellen van materialen en bijvoorbeeld (gebruikt) kantoormeubilair/ -apparatuur.

Het bedrijfsleven is bereid tot geven. De inzet van hun medewerkers, in de vorm van medewer-kersvrijwilligerswerk, gebeurt tijdens teambuildingactiviteiten en personeelsuitjes. Ondernemers stellen belangeloos materialen, faciliteiten en professionals beschikbaar om stichtingen, verenigingen en mensen verder te helpen.

Stichting De Waaier biedt een platform aan maatschappelijk betrokken ondernemers die zich aan de doelstelling van De Waaier hebben verbonden; een ondernemersnetwerk dat bereid is grote en kleine projecten op te pakken voor maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties.

Stichting De Waaier is ontstaan door en voor ondernemers, die invulling willen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Stichting De Waaier richt zich hierbij op de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Heiloo.

 

6. Beleidsplan

Hieronder volgen de kernzaken uit het huidige beleidsplan van Stichting De Waaier: Stichting De Waaier maakt Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) gemakkelijk.
 

 • Om het bijeen brengen van de vraag  van maatschappelijke organisaties en het aanbod van bedrijven te faciliteren, matcht De Waaier direct, persoonlijk of via haar website vraag en aanbod van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Daarnaast organiseert De Waaier verschillende soorten evenenementen en communicatiemiddelen die het matchen faciliteren of mogelijk maken.
 • 4 netwerkbijeenkomsten per jaar met het doel om het bedrijvenplatform meer kennis te bieden over MBO en andere interessante onderwerpen. Belangrijk is ook het bieden van de gelegenheid om onderling te netwerken.
 • Het organiseren van minimaal 1 groot matchevenement per jaar. Het ene jaar is dat De Beursvloer en het andere jaar is dat de MatchMarkt.
 • Het vervullen van de regionale makelaarsrol in de HAL-regio tijdens het landelijke matchevenent NLdoet.
 • Het aanbieden van een website waarop partijen elkaar ‘volautomatisch’ en zonder persoonlijke tussenkomst kunnen vinden met vraag en aanbod.
 • Het systematisch en regelmatig communiceren over MBO en de activiteiten van De Waaier in de pers, via de NieuwsWaaier, speciale kranten voor matchevenementen via facebook en de website van De Waaier zorgt voor meer naamsbekendheid en een positieve houding ten opzichte van het werk van De Waaier bij ondernemers en maatschappelijke organisaties in de HAL-regio.
 • Sponsoren worden o.a. bedankt voor hun inspanningen met  een uitje dat wordt verzorgd en betaald door één van de sponsoren.

Voor meer informatie over het beleidsplan kunt u contact opnemen met het bestuur via: info@de-waaier.nl.

 

7. Bestuurders

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Monique Spaansen                         voorzitter                          

Leonie Snijder                                 secretaris                

Michel Zonneveld                            penningmeester   

Piet de Geus                                    algemeen bestuurslid      

Rob Niele                                         algemeen bestuurslid

Ralph van Soomeren                       algemeen bestuurslid                      

Vacature                                           algemeen bestuurslid     

8. Beloningsbeleid

De vaste medewerkers bij Stichting De Waaier ontvangen een salaris. Vaste vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De bestuurders ontvangen geen vaste vergoeding, geen vakantiegeld en kunnen gemaakte onkosten (zoals reiskosten) in rekening brengen. De bestuursleden en vrijwilligers kunnen de vrijwilligersvergoeding als aftrekbare gift aan Stichting De Waaier schenken.  

 

9. Verslag activiteiten

Hieronder treft u in het kort de jaarlijkse activiteiten aan:

 • De organisatie van vier netwerkbijeenkomsten voor de leden van het Platform van De Waaier (platformbijeenkomsten).
 • Het matchen/bemiddelen van vraag en aanbod tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven (ruim 600 matches).
 • Het organiseren van de Beursvloer of MatchMarkt (matchevenement).
 • Het vervullen van de makelaarsfunctie voor de HAL-regio tijdens NLdoet.
 • Het aanbieden van communicatiemiddelen waarmee platformleden en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact kunnen komen (website, nieuwsbrief, social media).
 • Het organiseren van diverse activiteiten om de partners, founders, sponsoren en donateurs te bedanken voor hun steun.
 • Workshops en cursussen i.s.m. het platform en de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (De Vrijwilligers Academy).

 

10. Jaarrekening/Jaarverslag

De jaarrekening van De Waaier van van 2108  is opgesteld en goedgekeurd door VANNU Accountants B.V. Klik onder 'over De Waaier' op 'Jaarrekening' en kies 2018.


Deel deze pagina: FacebookLinkedInTwitter

De Waaier wordt ondersteund door:

Stichting De Waaier
Laat 25
1811 EB ALKMAAR
072 511 06 01
06 10 77 33 42
info@de-waaier.nl