CONTACT
Zoek

Matches in beeld

Stichting De Waaier brengt ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact. Op die manier komen matches tot stand in de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Wat de één graag wil geven, kan de ander goed gebruiken.

Deze match is tot stand gekomen tussen:

Stichting De Waaier

Maatschappelijke organisaties doen Goede Zaken bij Rabobank Alkmaar e.o.

Maatschappelijke organisaties doen Goede Zaken bij Rabobank Alkmaar e.o.

Economische teruggang biedt kansen

Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties hebben het niet makkelijk. Subsidies worden gekort en sponsorgelden lopen terug. Toch biedt economische teruggang ook weer kansen en om deze kansen helder voor het voetlicht te krijgen heeft Rabobank Alkmaar e.o. samen met Stichting De Waaier de workshop Goede Zaken georganiseerd. Het animo was overweldigend, de ochtend-, de middag- en de avondsessie waren binnen de kortste keren volledig volgeboek. Per sessie was er plek voor 25 deelnemers.  De beschikbaar gestelde faciliteiten in het nieuwe Rabobankgebouw werden dus optimaal benut.

Bedrijven zijn bereid tot geven

De workshop bood stichtingen en verenigingen een introductie om gebruik te maken van hetgeen maatschappelijk betrokken ondernemingen te bieden hebben aan kennis, kunde van medewerkers en bedrijfsmiddelen. Els Vriese van Rabobank Alkmaar e.o. speelde, als ervaringsdeskundige, een belangrijke rol tijdens de workshop. 'Wij ontvangen wekelijks tientallen aanvragen voor ondersteuning, het is van groot belang om als aanvrager ook aandacht te geven aan de tegenprestatie die je als maatschappelijke organisatie kan bieden en daarbij verder te denken dan een stukje positieve PR of reclame.' Zo ontving de Rabobank een handgemaakte houten tuinset van een groep jonge timmermannen in opleiding omdat de werkplaats een bijdrage ontving vanuit het cooperatief dividend van de bank. 'De tuinset hebben wij inmiddels weer geschonken aan een opvanghuis', alsdus Els Vriese van de Rabobank. Tijdens de workshops hielpen de deelnemers elkaar bij het formuleren van een tegenprestatie en dit leverde mooie en waardevolle ideeën op. 

Beursvloer Alkmaar 2012

Een mooie gelegenheid om het geleerde in praktijk te brengen is het deelnemen aan De Beursvloer die dit jaar weer wordt georganiseerd door De Waaier. Op donderdag 18 oktober komen ondernemers en maatschappelijke organisaties samen in het AFAS Stadion in Alkmaar om verbindingen te leggen en afspraken met elkaar te maken. Als u zich nog niet heeft aangemeld, doe dit dan snel. Ook de Rabobank is weer van de partij en wellicht kunnen wij daar iets voor elkaar betekenen.

 


Deel deze pagina: FacebookLinkedInTwitter

De Waaier wordt ondersteund door:

Stichting De Waaier
Laat 25
1811 EB ALKMAAR
072 511 06 01
06 10 77 33 42
info@de-waaier.nl