CONTACT
Zoek
Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) wordt door steeds meer bedrijven ingebed in de bedrijfsvoering. Bent u zich als ondernemer aan het oriƫnteren op de mogelijkheden? Stichting De Waaier helpt u hier graag mee op weg.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

 
Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) wordt door steeds meer bedrijven ingebed in de bedrijfsvoering. Bent u als ondernemer zich aan het oriënteren op de mogelijkheden? Stichting De Waaier helpt u hier graag mee op weg. In dit artikel nemen wij u mee in de wereld van MBO. Het verschaft u een stukje basiskennis, zodat u weet waar MBO over gaat en u kunt inschatten welke stappen uw organisatie in de komende tijd kan gaan zetten.


1. Historisch perspectief

De maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers en bedrijven is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de Nederlandse samenleving en het feit dat bedrijven zich actief inzetten in hun maatschappelijke omgeving is dus geen nieuw verschijnsel. Al in de industriële revolutie (begin 19e eeuw) gingen ondernemers zich bekommeren om de gezondheid, de huisvesting en scholing van hun medewerkers. De betrokkenheid van deze ondernemers en bedrijven bij hun sociale omgeving werd bepaald door het bedrijfsbelang en het sociaal belang.
Investeringen in de infrastructuur bijvoorbeeld waren van wezenlijk belang voor het bedrijf. Daarnaast zagen bedrijven dat een positief welbehagen van de medewerkers (en hun familie) een positief effect had op de inzet en resultaten van het werk.

De bedrijfseconomische en sociale belangen gingen gelijk op. Bedrijven en omgeving maakten samen een organische groei door. De bedrijven zorgden voor huisvesting, scholen, bouwden kerken, hadden bedrijfsartsen en ze organiseerden activiteiten voor werknemers. Bedrijven en omgeving waren nauw met elkaar verbonden.
 
De rol van de overheid was in dit verband heel beperkt en staat bekend onder de term nachtwakersstaat. In de loop van de jaren ontwikkelt de rol van de overheid zich naar de huidige verzorgingsstaat. Bedrijven konden zich steeds meer beperken tot hun kerntaken.
Na de Tweede Wereldoorlog, als bedrijven druk zijn met de wederopbouw van Nederland, is de verzorgingsstaat compleet. Echter, aan het einde van de twintigste eeuw wordt duidelijk dat de overheid de uitdagingen van de samenleving, in deze tijd van globalisering, niet meer alleen aankan.
In deze ontwikkeling waarin de overheid zich meer op haar kerntaken richt, past de huidige ontwikkeling waarbij bedrijven een grotere verantwoordelijkheid gaan voelen voor de sociale, fysieke en economische omgeving.
 
 

2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet), ook wel bekend onder de term de triple-P-benadering.

Waar grote multinationals over MVO spreken, gebruikt het MKB meestal de term Duurzaam Ondernemen. De theoretische achtergronden zijn dezelfde, maar de praktische vertaling in het bedrijf is anders. Het MKB richt zich bij het vorm geven aan duurzaamheid in eerste instantie sterk op de interne organisatie (milieu en medewerkers). Vaak wordt pas in een veel later stadium aandacht besteed aan communicatie (duurzaamheidsverslagen) of keten overleg met stakeholders (klanten en leveranciers), waarbij ook de maatschappelijke kant in beeld komt.

 


3. Maatschappelijke Betrokken Ondernemen

 
Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is het onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen dat zich met name richt op het terrein dat betrekking heeft op het versterken van de relatie van het bedrijf met haar eigen omgeving.
 
Bedrijven kunnen financiële middelen bieden, maar steeds meer bieden zij immateriële zaken als kennis, contacten, apparatuur, tijd van medewerkers en leiding.
 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen omvat alle activiteiten die door het bedrijfsleven worden ondernomen om de kwaliteit van de lokale leefomgeving te verbeteren.
 
MBO kent veel vormen maar laat zich makkelijk bundelen in 5 M’s:
1) Mensen     (vrijwillige inzet van medewerkers)
2) Middelen   (het beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen)
3) Massa       (het openstellen van netwerken)
4) Media        (in- en externe mediakanalen openstellen)
5) Munten      (het beschikbaar stellen van financiële middelen)
 
 

4. De belangrijkste redenen van bedrijven om MBO-activiteiten te ondernemen

 
Uit onderzoek is gebleken dat de belangrijkste reden van bedrijven om MBO-activiteiten te ondernemen is omdat MBO inspireert en leuk is.
 
Overige redenen zijn:
- Omdat het hoort, bedrijven zien het als hun verantwoordelijkheid
- Omdat andere marktpartijen eisen stellen op het gebied van MBO
- Omdat het zakelijk rendement oplevert.
- Omdat het positieve zakelijke effecten heeft zoals het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij en trots op het bedrijf.
 
De waarde van MBO ligt volgens bedrijven vooral in de maatschappelijke effecten ervan. Ook de mogelijkheid tot het profileren van het bedrijf op zijn afzetmarkt is een veel voorkomende waarde die aan MBO wordt toegekend
 
 

5. Maatschappelijke partners

 
In bijna alle sectoren geven bedrijven aan dat zij het belangrijk vinden om samen met maatschappelijke partners invulling te geven aan MBO. Veel van deze bedrijven zoeken daarbij de ondersteuning van een intermediair, zoals Stichting De Waaier in de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Het opereren vanuit een platform van maatschappelijk betrokken ondernemers levert een aantal voordelen op. Ervaringen worden met elkaar gedeeld, samenwerking bij projecten wordt als heel positief ervaren en verbinding in een maatschappelijk doel, levert regelmatig nieuwe zakelijke relaties op.
 
 

6. Stappenplan ‘Starten met MBO’

 
Met het stappenplan Starten met MBO, ontleend aan de Nationale MBO Monitor, neemt u alle aspecten van MBO onder de loep die voor uw bedrijf relevant zijn. Het kan u helpen om een MBO beleid te formuleren.
 
Stap 1: Bepaal welke MBO-activiteiten bij uw bedrijf passen. Wat wilt u investeren?
Kijk naar uw eigen organisatie. Welk type mensen werkt hier? Wat doe zij zelf al aan vrijwilligerswerk? Wat vinden ze belangrijk? Wat zijn uw waarden? Uw missie? Uw visie? Welke producten en diensten levert u? Wat zijn uw bedrijfsprocessen en wat is uw kernexpertise? Wie zijn uw klanten, leveranciers, hoe wilt u die betrekken? Wat wilt u bereiken met MBO? En wat zet u in aan mensen, middelen, media, massa en munten?
 
Stap 2: Kies een afgebakend deel van de samenleving
Verbindt u zich aan een maatschappelijk thema, zoals zorg, welzijn, onderwijs, kunst? Richt u zich op een actueel maatschappelijk probleem binnen een thema, zoals eenzaamheid, obesitas, schooluitval? Haakt u aan op een ontwikkeling in de samenleving, zoals de recessie of de vergrijzing? Welke doelgroep spreekt u aan? Bijvoorbeeld jongeren, ouderen, minderheden, gehandicapten? Of lieert u zich aan een maatschappelijke organisatie, zoals het Rode Kruis, de Zonnebloem of liever een zorginstelling of school bij u in de buurt?
 
Stap 3: Denk na over hoe u de samenwerking met de maatschappelijke partij wilt vormgeven.
Hoe leggen we contact? Hoe gaan we samenwerken? Hoe betrekken we de doelgroep? Hoe betrekken we de medewerkers? Hoe zien de komende 5 jaar eruit? Wie gaat ons daarbij helpen?
 
Stap 4: Zoek contact met de gekozen doelgroep of met een specialist die u op weg helpt.
Kunt u zelf de juiste maatschappelijke partij vinden? Of heeft u ondersteuning nodig bij het beantwoorden van de vragen in dit stappenplan? Is er een MBO-adviseur of intermediair actief in uw regio? In de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk staat Stichting De Waaier voor u klaar
 
Stap 5: Actie! Voer uw plannen en activiteiten uit.
Definieer uw lange termijn doel, maar dit nog niet te concreet. Bepaal vervolgens met (een team van) medewerkers welke stappen u wilt nemen om dit doel te bereiken. Maak een planning en neem de eerste stappen.
 
Stap 6: Evalueer de resultaten van uw MBO-inspanningen
Meet uw resultaten. Hebben de activiteiten voldaan aan uw verwachtingen en doelstellingen? En aan die van uw maatschappelijke partner? Wat wilt u in het vervolg anders doen?
 
 

Een snelle start maken met MBO

 
Bovenstaand stappenplan helpt u om MBO in te bedden in uw organisatie en hieraan gestructureerd en weldoordacht, voor een langere periode invulling te geven. Dit is echter niet noodzakelijk, veel bedrijven bepalen hun MBO-inzet ad hoc. Deelname aan een matchmaking evenement biedt u een goede mogelijkheid om de eerste stappen te zetten op het gebied van MBO. In de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk zijn verschillende evenementen waaraan u kunt deelnemen:
 
1. De Beursvloer: een tweejaarlijks terugkerend evenement waarbij bedrijven, overheden, scholen en maatschappelijke organisaties bij elkaar worden gebracht voor het leggen van contacten en het sluiten van matches. Stichting De Waaier organiseert De Beursvloer altijd in Alkmaar in de even jaren. Uw rol? U doet vooraf een aanbod, deze wordt gepubliceerd in de speciale Beursvloerkrant. Tijdens De Beursvloer bent u 90 minuten beschikbaar voor de vrijwilligers die u op De Beursvloer aanspreken. U bepaalt zelf met welke organisatie(s) u een match wilt sluiten. De match wordt uitgevoerd in de maanden na De Beursvloer.
 
2. De Matchmarkt: een tweejaarlijks terugkerend evenement in de sfeer van Koninginnedag, waarbij maatschappelijke organisaties zichzelf presenteren en hun hulpvragen kenbaar maken. Ondernemers/bedrijven bezoeken de markt voor het leggen van contacten en het sluiten van matches. Stichting De Waaier organiseert De Matchmarkt in de oneven jaren.
 
3. NL DOET: Nederlands grootste vrijwilligersactie op een vrijdag en zaterdag in maart. Stichting de Waaier coördineert een groot aantal projecten voor de vrijwilligers vanuit het bedrijfsleven in de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en helpt uw organisatie bij het selecteren van een klus / project.
 
 

Matchmachine

 
Naast deelname aan één van bovengenoemde evenementen kun u er ook voor kiezen om gebruik te maken van de matchmachine op de website van Stichting De Waaier. Deze is 24 uur per dag 7 dagen in de week online en te gebruiken voor het sluiten van matches.
 
Op de website vindt u onder de rubriek vraag & aanbod een overzicht van de actuele hulpvragen van maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties uit de regio. Daarnaast kunt u hier het concrete aanbod van uw bedrijf plaatsen.
 
Stichting De Waaier staat tot uw beschikking om u te adviseren en ondersteunen bij het zetten van de eerste of volgende stappen in de wereld van maatschappelijk betrokken ondernemen.
Ons kantoor, aan de Laat 25 in Alkmaar, is geopend van 9.00 tot 17.00.
Wij zijn telefonisch bereikbaar via: 072-511 06 01
                                                       06-126 20 823

De informatie uit dit artikel is o.a. ontleend aan:
De nationale MBO monitor www.nationalembomonitor.nl
Het Handboek voor intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen van Movisie
Basisboek MVO, Hoofdstuk 17, samengesteld door Lars Moratis en Mark van der Veen

Deel deze pagina: FacebookLinkedInTwitter

De Waaier wordt ondersteund door:

Stichting De Waaier
Laat 25
1811 EB ALKMAAR
072 511 06 01
06 10 77 33 42
info@de-waaier.nl