CONTACT
Zoek

Evenementen Vraag & Aanbod

Als intermediair brengt Stichting De Waaier vraag & aanbod bij elkaar. Dit gebeurt tijdens jaarlijkse evenementen als NL DOET, De Beursvloer en De Matchmarkt.


De MatchMarkt 2019: waar en wanneer?

Op donderdag 14 november 2019 organiseert De Waaier "De MatchMarkt" bij Cool Kunst en Cultuur aan het Coolplein 1 in Heerhugowaard. 

Hoe werkt de MatchMarkt?

De MatchMarkt is een Koningsdagachtige markt waar vraag en aanbod verhandeld worden. Maatschappelijke organisaties zoeken vakkennis, materialen en uren van vrijwilligers voor het uitvoeren van klussen. Bedrijven die zijn aangesloten bij De Waaier bieden deze gratis aan. 

'Vaste plek' voor maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties melden zich bij binnenkomst, vanaf 13:00 uur.

De deelnemende maatschappelijke organisaties krijgen een plek van +/- 3 m2 ter beschikking om zichzelf en hun vraag te presenteren. Dit is een ruimte zonder faciliteiten.

Let op: deelname kost € 20,- per 'plek' Na binnenkomst begint het inrichten. Zij hebben tot 14:00 uur tijd om daaraan te werken.

Maatschappelijke organisaties zorgen zelf voor de benodigde presentatiematerialen en de aankleding.

Hierbij gelden de volgende beperkingen:

- Er is geen elektriciteit beschikbaar

- Aan de wanden kan niets worden opgehangen (ophangen aan zelf meegebrachte ‘attributen’ mag natuurlijk wel).

- Op de vloer en op de wand mag geen ductape worden geplakt.

- Er mag geen voedsel worden bereid.

- Alle meegebrachte spullen worden ook weer door de organisatie zelf afgevoerd.

- Wilt u iets neerzetten dat hoger is dan 2,50 meter, neemt u dan even contact met ons op.

Ondernemers

De ondernemers arriveren rond 13:45 uur op de locatie. Bij de inschrijftafel ontvangen ze een naambadge. De MatchMarkt begint om 14:30 uur waarna het handelen kan beginnen. De marktmeester begeleidt de matches en helpt waar nodig bij het leggen van contact. De MatchMarkt sluit om 16:10 uur, waarna iedereen gezellig na kan praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Clusters en ballonnen

De Waaier werkt met zeven verschillende clusters. Deze zijn te herkennen aan gekleurde ballonnen.  

De verschillende clusters zijn:

1.     ICT advies en Apparatuur                                                       Paarse ballon

2.     Materialen, techniek en faciliteiten                                         Groene ballon

3.     Juridisch, fiscaal en financieel advies                                     Zwarte ballon

4.     PR, media, marketing en communicatie                                 Oranje ballon

5.     Organisatorisch advies                                                           Gele ballon

6.     Klussen                                                                                   Blauwe ballon

7.     Dagjes uit en Entertainment                                                   Roze ballon

Handelstijd

De MatchMarkt gaat om 14:40 uur open. Alle deelnemers krijgen anderhalf uur de tijd om te handelen.

Het sluiten van een match

In hun eigen ruimte bieden de maatschappelijke organisaties hun vraag aan. Het overzicht van vraag & aanbod in De MatchMarktkrant kan vragers en aanbieders helpen elkaar te vinden.

Er is sprake van een match als vraag en aanbod bij elkaar komen. De maatschappelijke organisatie zet samen met de ondernemer de gemaakte afspraak op papier. Hiervoor liggen verspreid op de lokaties speciale matchformulieren klaar. Met dit ondertekende formulier gaan ze naar de notaristafel. De notaris zet een stempel en een handtekening op het formulier en de match is officieel gesloten. Het originele formulier blijft achter bij de notaris, vrager en aanbieder krijgen beiden een kopie.

Het aantal matches is onbeperkt: bedrijven en organisaties kunnen tijdens De MatchMarkt meerdere matches afsluiten. Na het sluiten van de MatchMarkt om 16:30 uur wordt het aantal gesloten matches bekend gemaakt.

Winnie

De ondernemer ontvangt van de notaris een Winnie. Deze kan zichtbaar op de kleding worden geplakt om te laten zien dat de ondernemer een match heeft gesloten. Het aantal Winnies dat de ondernemer ontvangt, is afhankelijk van het aantal afgesloten matches.

Het uitvoeren van een match

Na De MatchMarkt neemt de maatschappelijke organisatie zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 15 januari 2020, contact op met het bedrijf. Beide partijen maken een concrete afspraak en een planning om de match te realiseren. Het initiatief hiervoor ligt bij de ontvangende partij, maar vrager en aanbieder kunnen samen ook iets anders besluiten. Deze afwijkende afspraak wordt vastgelegd op het matchformulier.

Stichting De Waaier wordt graag op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Is de match uitgevoerd dan verneemt de Stichting graag het aantal vrijwilligers dat zich heeft ingezet en het aantal uren dat zij hebben gewerkt. Werden materialen gedoneerd, dan is de waarde van deze materialen voor De Waaier van belang. Voor publicatie op haar website ontvangt De Waaier graag een korte tekst met een verslagje van de match. Een scherpe foto in kleur van minimaal 1 MB is van harte welkom ter illustratie van het verhaal.

De match kan komen te vervallen als niet binnen drie maanden na De MatchMarkt contact is gezocht met het bedrijf.


Deel deze pagina: FacebookLinkedInTwitter

De Waaier wordt ondersteund door:

Stichting De Waaier
Laat 25
1811 EB ALKMAAR
072 511 06 01
06 10 77 33 42
info@de-waaier.nl