CONTACT
Zoek

Evenementen Vraag & Aanbod

Als intermediair brengt Stichting De Waaier vraag & aanbod bij elkaar. Dit gebeurt tijdens jaarlijkse evenementen als NL DOET, De Beursvloer en De Matchmarkt.


De MatchMarkt 2019: waar en wanneer?

De Waaier organiseert De MatchMarkt op donderdag 14 november 2019 bij Cool Kuns en Cultuur aan de in Heerhugowaard. 

Hoe werkt de MatchMarkt?

De MatchMarkt is een Koningsdagachtige markt waar vraag en aanbod verhandeld worden. Maatschappelijke organisaties zoeken vakkennis, materialen en uren van vrijwilligers voor het uitvoeren van klussen. Bedrijven die zijn aangesloten bij De Waaier bieden deze gratis aan. 

'Vaste plek' voor maatschappelijke organisaties
Maatschappelijke organisaties melden zich bij binnenkomst, vanaf 14:00 uur. De deelnemende maatschappelijke organisaties krijgen  1,5 x 2 meter (3 m2) ter beschikking om zichzelf en hun vraag te presenteren. Dit is een ruimte zonder faciliteiten.  
Let op: deelname kost € 20,- per 'stand' Na binnenkomst begint het inrichten. Zij hebben tot 15:00 uur tijd om daaraan te werken. 

Maatschappelijke organisatie zorgen zelf voor de benodigde presentatiematerialen en de aankleding.
Hierbij gelden de volgende beperkingen:
- Er is geen elektriciteit beschikbaar
- Er mag geen voedsel worden bereid op vuur of elektrische kookplaten.
- Aan de wanden kan niets worden opgehangen (ophangen aan zelf meegebrachte ‘obstakels’ mag natuurlijk wel).
- Op de vloer en de wand mag geen ducttape worden geplakt.
- Alle te gebruiken materialen voor de deur uitladen, daarna elders parkeren.
- De maximale bemanning van een presentatieruimte bestaat uit 3 personen.
- Alle meegebrachte spullen worden ook weer door de organisatie zelf afgevoerd.
- Wilt u iets neerzetten dat hoger is dan 2.50 meter, neemt u dan even contact met ons op.

Ondernemers

De ondernemers  arriveren turond 14.45 uur op de locatie. Bij de inschrijftafel ontvangen ze een naamkaartje en een plattegrond van De MatchMarkt. De MatchMarkt begint rond 15:30 uur waarna het handelen kan beginnen. De marktmeester begeleidt de matches en helpt waar nodig bij het leggen van contact. De MatchMarkt sluit om 17:00 uur, waarna iedereen gezellig na kan praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Clusters en ballonnen
De Waaier werkt met zeven verschillende clusters. Deze zijn te herkennen aan gekleurde ballonnen.  

 De verschillende clusters zijn:

1.     ICT advies en Apparatuur                                                       Paarse ballon

2.     Materialen, techniek en faciliteiten                                          Groene ballon

3.     Juridisch, fiscaal en financieel advies                                     Zwarte ballon

4.     PR, media, marketing en communicatie                                 Oranje ballon

5.     Organisatorisch advies                                                           Gele ballon

6.     Klussen                                                                                   Blauwe ballon

7.     Dagjes uit en entertainment                                                   Roze ballon

Handelstijd
De MatchMarkt gaat om 15.30 uur open. Alle deelnemers krijgen anderhalf uur de tijd om te handelen.

Het sluiten van een match
'In hun eigen ruimte bieden de maatschappelijke organisaties hun vraag aan. Het overzicht van vraag & aanbod in De MatchMarktkrant kan vragers en aanbieders helpen elkaar te vinden.

Er is sprake van een match als vraag en aanbod bij elkaar komen. De maatschappelijke organisatie zet samen met de ondernemer de gemaakte afspraak op papier. Hiervoor liggen in de stands speciale matchformulieren klaar. Met dit ondertekende formulier gaan ze naar de notaristafel. De notaris zet een stempel en een handtekening op het formulier en de match is officieel gesloten. Het originele formulier blijft achter bij de notaris, vrager en aanbieder krijgen beiden een kopie.

Het aantal matches is onbeperkt: bedrijven en organisaties kunnen tijdens De MatchMarkt meerdere diensten en producten aanbieden of afnemen. Na het sluiten van de MatchMarkt om 17:00 uur wordt het aantal gesloten matches geteld en bekend gemaakt.

Winnie
De ondernemer ontvangt van de notaris een Winnie. Deze kan zichtbaar op de kleding worden geplakt om te laten zien dat de ondernemer een match heeft gesloten. Het aantal Winnies dat de ondernemer ontvangt, is afhankelijk van het aantal afgesloten matches.

Het uitvoeren van een match
Na De MatchMarkt neemt de maatschappelijke organisatie zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 15 janari 2020, contact op met het bedrijf. Beide partijen maken een concrete afspraak en een planning om de match te realiseren. Het initiatief hiervoor ligt bij de ontvangende partij, maar vrager en aanbieder kunnen samen ook iets anders besluiten. Deze afwijkende afspraak wordt vastgelegd op het matchformulier.

Stichting De Waaier wordt graag op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Is de match uitgevoerd dan verneemt de Stichting graag het aantal vrijwilligers dat zich heeft ingezet en het aantal uren dat zij hebben gewerkt. Werden materialen gedoneerd, dan is de waarde van deze materialen voor De Waaier van belang. Voor publicatie op haar website ontvangt De Waaier graag een korte tekst met een verslagje van de match. Een scherpe foto in kleur van minimaal 1 MB is van harte welkom ter illustratie van het verhaal.

De match kan komen te vervallen als niet binnen drie maanden na De MatchMarkt contact is gezocht met het bedrijf.


Deel deze pagina: FacebookLinkedInTwitter

De Waaier wordt ondersteund door:

Stichting De Waaier
Postbus 315
1800 AH Alkmaar
072 511 06 01
06 12 62 08 23
info@de-waaier.nl