CONTACT
Zoek

Evenementen Vraag & Aanbod

Als intermediair brengt Stichting De Waaier vraag & aanbod bij elkaar. Dit gebeurt tijdens jaarlijkse evenementen als NL DOET, De Beursvloer en De Matchmarkt.


Hoe werkt het De Beursvloer?

Op De Beursvloer ontmoeten maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven elkaar om gezamenlijk een zo groot mogelijk aantal ‘matches’ te sluiten. Dat zijn afspraken over de verhandeling 'om niet' van vakkennis, materialen en de inzet van vrijwilligersuren. 

Ondernemers

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven arriveren tussen 13.00 e 14.00 uur op de locatie. Bij de inschrijftafel ontvangen ze een naambadge en een plattegrond van De Beursvloer. Vervolgens melden ze zich bij hun hoekman- of vrouw in de desbetreffende handelshoek in de Georg Kessler Lounge. Uiteraard staat voor hen een kopje koffie of thee gereed.

Maatschappelijke organisaties

Tussen 13.00 en 14.00 uur worden ook de vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties verwacht. Let op de bewegwijzering voor maatschappelijke organisaties. Om 13.45 uur worden de vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties in de Georg Kessler Lounge verwacht.

Op schoolborden kunnen maatschappelijke organisaties hun vraag onder de aandacht brengen. Zij kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om hun vraag op een eigen, originele wijze uit te dragen met kleding en/of attributen. Graag zelfs! De schoolbordjes worden uitgedeeld op het moment van de ontvangst.

Handelshoeken en clusters

De Beursvloer is verdeeld in acht handelshoeken. Elke handelshoek heeft een banier met een eigen kleur. De handelshoeken komen overeen met de clusters van De Waaier bij het rubriceren van vraag en aanbod. Iedere ondernemer die een aanbod heeft met ICT is herkenbaar aan de kleur paars. Aan oranje zijn de aanbieders van PR, media, marketing en communicatiekennis en materialen herkenbaar.

De verschillende clusters zijn:

1.     ICT advies en Apparatuur  (paars)                      

2.     Materialen, techniek en faciliteiten   (groen)        

3.     Juridisch, fiscaal en financieel advies  (zwart)    

4.     PR, media, marketing en communicatie (Oranje)   

5.     Klussen  (blauw)                          

6.     Organisatie advies  (roze)                                                  

7.     Dagjes uit en entertainment  (rood)                                

8.     Combinatie projecten (grote klussen geschikt voor samenwerkende ondernemers)  (bruin)

 

Marktmeester, hoekmannen- en vrouwen

De marktmeester heeft de leiding op De Beursvloer en maakt alle partijen wegwijs. In iedere handelshoek zijn twee hoekmannen of -vrouwen actief. Zij ondersteunen de marktmeester en helpen de deelnemers bij het leggen van de juiste contacten. Hoekmannen- en vrouwen zijn herkenbaar aan hun gekleurde jasjes.

Handelstijd

Van 14.30 tot 16.00 uur. Na een slag op de gong kunnen alle deelnemers gedurende anderhalf uur handelen.

Het sluiten van een match

In de handelshoeken gaan de maatschappelijke organisaties op zoek naar een aanbod dat past bij hun vraag. Het gepubliceerde overzicht van vraag & aanbod in De Beursvloerkrant (en in beperkte mate ook op deze website) kan de partijen helpen elkaar te vinden.

Er is sprake van een match als aanbieders en vragers elkaar gevonden hebben. De maatschappelijke organisatie zet samen met de ondernemer de gemaakte afspraak op papier. Hiervoor liggen in de handelshoeken speciale matchformulieren klaar. Met dit ondertekende formulier gaat u naar de notaristafel. De notaris zet een stempel en een handtekening op het formulier en de match is officieel gesloten. Het originele formulier blijft achter bij de notaris, vrager en aanbieder krijgen beiden een kopie.

De matches zijn 'om niet' en hun aantal is onbeperkt: bedrijven en organisaties kunnen tijdens De Beursvloer meerdere diensten en producten aanbieden en afnemen.

Kwaliteit van de matches
Het is zaak de juiste matches te sluiten. Zodat de matches daadwerkelijk voorzien in de behoeften die er zijn. Kortom, matches van goede kwaliteit. Het is daarom van belang dat beide partijen goed nadenken over wat ze aanbieden of vragen. Ook is het wenselijk dat de afspraken op het matchformulier concreet en helder zijn. Bijvoorbeeld bij het aanbod van een advies wordt het aantal uren of dagdelen vermeld. Als het gaat om materialen wordt zoveel mogelijk aangegeven welke materialen en hoeveel. Bij het inzetten van vrijwilligers is het van belang de klus en de grootte van de groep zo duidelijk mogelijk te omschrijven.

Bekendmaking aantal matches 

De Beursvloer sluit om 16.00 uur. Dan worden de afgesloten matches geteld en het totale aantal wordt om 16.15 uur bekendgemaakt. In 2012 werden er op de Alkmaarse Beursvloer 517 matches gesloten en in 2014 zelfs 664, dankzij de aanwezigheid van de Koningin. In 2016 opende Paul de Leeuw en leverde De Beursvloer ruim 550 matches op. 

Het uitvoeren van een match

Na De Beursvloer neemt de maatschappelijke organisatie zo snel mogelijk contact op met het bedrijf (in ieder geval binnen 6 weken). Beide partijen maken een concrete afspraak en een planning om de match te realiseren. Het initiatief hiervoor ligt bij de ontvangende partij. Partijen kunnen samen ook iets anders besluiten. Deze afwijkende afspraak legt u vast op het matchformulier.

Stichting De Waaier verzoekt maatschappelijke organisaties vriendelijk, maar wel dringend De Waaier op de hoogte te houden van de stand van zaken. Ook informatie over een match die niet lekker loopt, is voor De Waaier van belang. De match kan komen te vervallen als binnen 6 weken na De Beursvloer geen contact is gezocht met het bedrijf.


Deel deze pagina: FacebookLinkedInTwitter

De Waaier wordt ondersteund door:

Stichting De Waaier
Postbus 315
1800 AH Alkmaar
072 511 06 01
06 12 62 08 23
info@de-waaier.nl